Het verschil tussen medicijnen en drugs

Mensen die drugs gebruiken willen de effecten van drugs ervaren. Sommige medicijnen hebben ook effect op het bewustzijn, maar worden niet om die reden ingenomen. Voorbeelden zijn medicijnen tegen epilepsie of pijnstillers. Het effect op het bewustzijn wordt dan ervaren als een bijwerking. En het komt voor dat mensen medicijnen als drugs gebruiken, omdat men de bijwerking als effect wil ervaren. Een voorbeeld is het middel Ritalin. Of het nou gaat om het medicijn of drugs, er zijn een aantal bijwerkingen die belangrijk zijn om te weten. 

Invloed op de rijvaardigheid
Sommige (bijwerkingen van) medicijnen beïnvloeden de rijvaardigheid. Je bent bijvoorbeeld onhandiger dan anders, reageert langzamer of ziet minder scherp. Het is dan gevaarlijk om aan het verkeer deel te nemen. Niet alleen autorijden wordt beïnvloed, ook werken met gevaarlijke machines, fietsen in druk verkeer en op ladders klimmen is risicovol. Wat wel of niet mag is afhankelijk van je persoonlijke situatie en medicijngebruik.

Gewenning en verslaving
Bepaalde medicijnen zorgen voor lichamelijke of psychische afhankelijkheid. Dit komt voor bijvoorbeeld met sterke pijnstillers, slaapmiddelen en kalmerende middelen. De kans op gewenning of verslaving wordt groter als je het medicijn langere tijd gebruikt. Overleg met je arts of apotheker als je het moeilijk vindt om te stoppen met een medicijn. 

Bijsluiter
De belangrijkste bijwerkingen van een medicijn staan in de bijsluiter. Dat is wettelijk verplicht. Met die informatie kunnen artsen en apothekers, maar ook jijzelf bepalen of de bijwerkingen opwegen tegen de voordelen van het medicijn. Als het nodig is zullen de arts en apotheker dit met je overleggen. Of het medicijngebruik risico’s met zich meebrengt voor de uitoefening van werk of verkeersdeelname kun je het best bespreken met je arts of apotheker.