Over de Stichting en Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs 

 

 

Visie

Stichting Werk + Alcohol en Drugs is dé expert op het gebied van een ADM-vrije werkvloer. Stichting Werk + Alcohol en Drugs informeert organisaties en werknemers over de manier waarop de werkvloer ADM-vrij gemaakt kan worden en reikt daarvoor concrete hulpmiddelen aan.

Missie

Stichting Werk + Alcohol en Drugs wil bijdragen aan veilige en gezonde werkomstandigheden door te voorkomen dat werknemers tijdens het werk onder invloed zijn van alcohol, drugs en/ of medicijnen.

Waarom een Stichting Werk + Alcohol en Drugs?

Nergens anders is alle relevante en actuele informatie verzameld over de relatie tussen middelengebruik en de werkvloer. Door de Stichting Werk + Alcohol en Drugs worden praktische hulpmiddelen en kennis aangereikt om aan de slag te gaan met (het tegengaan van) middelengebruik op de werkvloer. 

Waarom nu? 

Het thema Werk + Alcohol en Drugs krijgt landelijk steeds meer aandacht. Werkgevers hebben oog voor de gevolgen van het (onbewust) werken onder invloed: imagoschade, kosten, veiligheid en leefstijl van hun medewerkers, zowel preventief als door het verlagen van ziekteverzuim. Politiek en pers reageren steeds vaker op de maatschappelijke risico’s van het werken onder invloed, het spanningsveld met de AVG en incidenten. 

Activiteiten

De Stichting Werk + Alcohol en Drugs doet het volgende: 

  • Exploitatie en het uitdragen van een online Expertisecentrum. 
  • Het onderhouden & uitdragen van kennis over Werk + Alcohol en Drugs.
  • Het bevorderen van awareness op het thema Werk + Alcohol en Drugs.