Waarom drinken mensen alcohol?

Alcohol wordt meestal gebruikt om positieve redenen: voor de gezelligheid, omdat het lekker is en om te ontspannen. Er kunnen ook negatieve redenen zijn om te drinken: bijvoorbeeld om zorgen, stress of problemen te vergeten. Het drinken om negatieve redenen kan leiden tot alcoholmisbruik. 

De omgeving speelt een grote rol bij alcoholgebruik. Wanneer ouders alcohol drinken, zal dit voor hun kinderen ook normaler zijn om te gaan doen. En iemand die in de horeca werkt drinkt al snel meer dan iemand die in een ziekenhuis werkt. 

Sommigen mensen drinken om in een roes te raken of om dronken te worden. Dat is riskant, omdat het lichaam aan alcohol went. Daardoor moet iemand steeds meer gaan drinken om het effect of de roes nog te voelen.

Drinken om van stemming te veranderen
Als iemand drinkt om zijn stemming te veranderen dan brengt dat risico met zich mee. Zeker als iemand zonder het gebruik van alcohol niet in die andere stemming kan komen. Kun je nog ontspannen of van stemming veranderen zonder alcohol te gebruiken? Als dit niet het geval is levert het gebruik van alcohol een risico op en kan het begin van alcoholproblemen zijn. Wanneer iemand het afgelopen jaar meer is gaan drinken dan het jaar daarvoor, is dat een signaal om bij stil te staan. Hoe ziet die lijn van het aantal consumpties eruit? Stijgt het gebruik, blijft het gelijk of daalt het?

Geschiedenis
Sinds 1960 wordt er drie keer zoveel gedronken in Nederland. De belangrijkste oorzaken voor deze toename zijn: de toegenomen welvaart vanaf de jaren zestig, de toename van vrije tijd, de grotere acceptatie van alcoholgebruik door vrouwen en jongeren en het feit dat we tijdens vakanties met buitenlandse dranken in aanraking komen.