Onwetendheid

Bij werkgevers en werknemers is nog veel onwetendheid over de werking van alcohol op de hersenen. Mede daardoor staan te veel medewerkers onder invloed op de werkvloer of nemen ze deel aan het verkeer. Vaak doen zij dat niet expres. Het ontbreekt hen aan kennis over het gebruik, de risico’s en gevolgen van alcohol. 

Misvattingen
Er zijn ook veel misvattingen over alcohol. Over de afbraaksnelheid of dat de afbraaksnelheid kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld sporten, vet eten, koffie drinken, een frisse neus halen of een douche nemen. Daarnaast voelt de persoon in kwestie lang niet altijd dat hij nog onder invloed is. Hij voelt zich goed, maar het reactievermogen, de waarneming, het inschattingsvermogen, de coördinatie zijn niet zoals bij een nuchter persoon. Hij is onbewust onder invloed. Verder zijn er veel misvattingen op het gebied van strafrechtelijke -, civielrechtelijke – en bestuursrechtelijke gevolgen.

Gebrekkige kennis en een misplaatst vertrouwen in het eigen gevoel leiden er vaak toe dat werknemers onbewust onder invloed op het werk verschijnen. Zo weten mensen vaak niet hoeveel alcohol ze binnenkrijgen bij het drinken van een drankje. De glazen of flesjes die ze drinken worden vaak verward met standaardglazen of standaardeenheden. Uit een fles wijn gaan standaard 7,5 glazen. De meeste mensen komen echter niet verder dan vijf. Dat lijkt geen ramp, maar wel als iemand zijn/haar limiet niet wil overstijgen. Bij het drinken van twee glazen wijn van normaal horeca-formaat komt de drinker al  boven de limiet van 0,5 promille voor een ervaren bestuurder.

Bedrijfsrisico’s door gebrek aan kennis
Zowel bij werknemer als werkgever ontbreekt vaak de kennis over de invloed van alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties en ongelukken, maar brengt ook andere bedrijfsrisico’s met zich mee. Bedrijfsrisico’s zijn te verminderen door te voorzien in volledige, eerlijke informatie over het gebruik van alcohol en aandacht hiervoor op de werkvloer.