Afbraak

De meeste drugs worden door de lever afgebroken. De lever is een soort chemische fabriek die met allerlei stoffen (enzymen) de drugs afbreekt of de chemische structuur ervan verandert. Bij elke drug gaat de afbraak anders, maar meestal wordt de drug afgebroken tot een bepaalde stof die vervolgens weer afgebroken wordt in andere stoffen. Soms verlaten stoffen ook onafgebroken het lichaam. Van XTC en amfetamine wordt de helft onveranderd uitgescheiden. Afbraakproducten kunnen ook werkzame stoffen zijn. Heroïne wordt afgebroken tot morfine. Als een drug snel wordt afgebroken, zijn de effecten ook van kortere duur.

De lever heeft dus per middel een eigen afbraakproces en een eigen afbraaktijd, de verschillen hierin zijn enorm! Andere factoren die van invloed zijn op de werkingsduur en afbraak zijn lichaamsbouw en gewicht, de hoeveelheid, eventuele combinaties met andere middelen en hoe vaak het middel wordt gebruikt. Ook de mate van gewenning en/of tolerantie is van invloed op de afbraaktijd. Vaak wordt de werkingsduur van drugs sterk onderschat. In onderstaand overzicht zie je een indicatie van de tijd die het lichaam nodig heeft om 1 dosis weer volledig af te breken.

Hoe lang duurt het voor de werkzame stof door je lichaam is afgebroken?
Cannabis: tot 12 uur, maar door allerlei verschillende factoren duurt het vaak nog langer voor cannabis is afgebroken. 
XTC:  bij incidenteel gebruik is xtc na 16 – 40 uur uit je lichaam. Gebruik je meer en vaker? Dan kan het zomaar 19 -58 uur duren. 
Cocaïne: bij incidenteel gebruik is cocaïne na 3-4 uur verdwenen, maar vaak duurt het door andere factoren langer. 
Speed:  bij een eenmalige rook/snuif/spuit duurt het 10-20 uur voor speed uit je lichaam is. Slik je speed, bijvoorbeeld via eetbaar papier, dan duurt het 15-25 uur. Bij zwaar gebruik heeft je lichaam 16-40 uur nodig voor de afbraak van speed. 
LSD: 12 tot 24 uur
GHB: Een dopje GHB is na 4-8 uur uit je lichaam, maar bij een zware verslaving test je altijd positief. 
Paddo’s: 4 tot 6 uur
Lachgas: max. enkele minuten

Is snellere afbraak mogelijk?
Sommige mensen denken dat je door bepaalde trucjes een stof sneller uit je lichaam kan laten verdwijnen. Dit is echter onmogelijk, drugs worden door je lever afgebroken en dit kan je niet versnellen.

Restdrugs
De lever doet steeds in hetzelfde tempo haar werk. Wanneer je na verloop van tijd, bijvoorbeeld na een nachtje slapen, de werkzame stof nog kunt meten in je lichaam, is er sprake van restdrugs. Met name cannabis staat er om bekend dat mensen soms de volgende dag nog onder invloed zijn als ze bijvoorbeeld aan het werk gaan. Bij andere middelen treden de niet-gewenste effecten pas na enkele dagen op. Veel mensen voelen zich bijvoorbeeld twee dagen na XTC-gebruik behoorlijk brak: de “dinsdag-dip”. Soms hebben ze ook last van somberheid of een grote mate van inactiviteit die soms wel vijf dagen duurt.