Onwetendheid

Bij werkgevers en werknemers is nog veel onwetendheid over de werking van drugs. Mede daardoor staan te veel medewerkers onder invloed op de werkvloer of nemen ze deel aan het verkeer. Vaak doen zij dat niet expres. Het ontbreekt hen aan kennis over het gebruik, de risico’s en gevolgen. 

Misvattingen
Er zijn ook veel misvattingen over drugs. Over de afbraaksnelheid of dat de afbraaksnelheid kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld sporten, vet eten, koffie drinken, een frisse neus halen of een douche nemen. Daarnaast voelt de persoon in kwestie lang niet altijd dat hij nog onder invloed is. Hij voelt zich goed, maar het reactievermogen, het zicht, het inschattingsvermogen, de coördinatie zijn niet zoals bij een nuchter persoon. Hij is onbewust onder invloed. Verder zijn er veel misvattingen op het gebied van strafrechtelijke -, civielrechtelijke – en bestuursrechtelijke gevolgen.

Gebrekkige kennis en een misplaatst vertrouwen in het eigen gevoel leiden er vaak toe dat werknemers onbewust onder invloed op het werk verschijnen. Zo weten mensen vaak niet dat het roken van een joint ervoor zorgt dat je wel 8 tot 12 uur aantoonbaar onder invloed kan zijn. Langer zelfs als je een geregelde roker bent.

Informeren
Zowel bij werknemer als werkgever ontbreekt vaak de kennis over de invloed van middelen op de werkvloer. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties en ongelukken, maar brengt ook andere bedrijfsrisico’s met zich mee. Bedrijfsrisico’s zijn te verminderen door te voorzien in volledige, eerlijke informatie over het gebruik van drugs en aandacht hiervoor op de werkvloer.