Drugs

Drugs zijn stoffen die het functioneren van het centrale zenuwstelsel veranderen en die gebruikt worden zonder dat daarvoor een medische indicatie is. Drugs gebruiken brengt risico’s met zich mee. Verandering van bewustzijn, vermindering van het reactievermogen en een vertekende waarneming beïnvloeden een veilige, verantwoorde en efficiënte uitvoering van het werk. Andere ongewenste gevolgen zijn verzuim, afname van productiviteit en spanningen op de werkvloer. 

Verschillende soorten drugs

Drugs kunnen grofweg worden ingedeeld in drie categorieën:

  1. middelen die ontspannen (verdovende middelen)
  2. middelen die energie geven (stimulerende middelen)
  3. middelen die de zintuiglijke waarneming veranderen (bewustzijnsveranderende middelen)
Verdovende middelen Stimulerende middelen Bewustzijnsveranderende middelen
Alcohol Cocaïne Cannabis
GHB Speed XTC
Benzodiazepinen (tranquilizers) Ritalin Ketamine
Opiaten zoals Heroïne en Morfine XTC Paddo’s
Cannabis 4-FMP LSD

Sommige drugs vallen in meerdere categorieën. Hasj wordt meestal vanwege de ontspannende (verdovende) werking gebruikt, maar kan ook de waarneming veranderen. Ook XTC en Ketamine hebben meerdere effecten.

Verschil met medicijnen

In de Engelse taal is er geen onderscheid tussen de woorden drugs en medicijnen. Sommige medicijnen werken net als drugs op het bewustzijn, maar worden niet om die reden ingenomen. Het effect op het bewustzijn wordt dan ervaren als een bijwerking. Medicijnen worden als drugs beschouwd als ze gebruikt worden om het effect ervan te ervaren.