Privacy Statement

Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs hecht grote waarde aan uw privacy. In dit privacy statement staat beschreven hoe het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs omgaat met persoonsgegevens, welke rechten u heeft en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie. Wij verwerken, beheren en beveiligen persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Persoonlijke gegevens

De gegevens die u aan het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs verstrekt via het contactformulier, bij inschrijving voor de nieuwsbrief, het downloaden van publicaties en bij inschrijving voor evenementen en e-learning worden opgenomen in ons gegevensbestand zolang als dat nodig is. Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs verzamelt de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Geslacht
 • Voorletters en Naam
 • Adres
 • Huisnummer en eventuele toevoeging
 • Postcode en Plaats
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP adres
 • Bankrekeningnummer

Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs gebruikt uw persoonlijke informatie uitsluitend voor specifieke doeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verstrekt. Ze worden gebruikt:

 • Om te reageren op aanvragen voor informatie
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere door u aangevraagde informatie
 • Om u te kunnen bellen of mailen als dit nodig is
 • Om onze diensten uit te kunnen voeren
 • Om uw betaling te kunnen verwerken

Beveiliging gegevens

De gegevens die in de database worden vastgelegd, worden vertrouwelijk behandeld en worden automatisch opgeslagen in een database op een server van een vertrouwd hostingbedrijf. Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs beveiligt uw persoonsgegevens op de volgende wijze:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Nieuwsbrief

Als u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief, ontvangt u deze enkele keren per jaar in uw mailbox. U kunt zich hiervoor afmelden door onderaan de nieuwsbrief op een link voor afmelden te klikken.

Congressen/nascholingen/workshops/e-learning

Als u zich heeft ingeschreven voor een congres, nascholing, workshop of e-learning ontvangt u op het door u opgegeven adres digitaal dan wel per post relevante informatie/entreebewijzen/facturen met betrekking tot het evenement.

Reageren op de website

Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs registreert en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers op haar website uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze verkregen zijn. Als u gegevens invult op een formulier, bewaart Trafieq die gegevens tot opzegging (afmeldlink in de nieuwsbrief).

Gegevensuitwisseling

Uw informatie kan gedeeld worden met partijen die activiteiten verrichten voor het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs, bijvoorbeeld het versturen van workshop informatie. Met betrokken partijen zijn overeenkomsten gesloten waarin uw privacy wordt gewaarborgd. Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs zal nooit adres- en/of persoonsgegevens ter beschikking stellen/verkopen aan derden mits het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs een wettelijk verzoek ontvangt.

Bewaarperiode

Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn geregistreerd. Voor de belastingdienst wordt de wettelijke periode van 7 jaar in acht genomen.

Klikgedrag

Op de website van werkalcoholdrugs.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gelezen pagina’s. Hiermee kunnen we de website optimaliseren.

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, mail dan naar bureau@mailWAD.nl. We zullen ons uiterste best doen om uw vragen te beantwoorden en eventuele klachten te verhelpen. U kunt daarnaast ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (de nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming).

Wijzigingen

Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. We adviseren u daarom regelmatig het privacy statement te lezen of de versiedatum te checken.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 21 augustus 2019.

Contact

Als u contact wilt opnemen, vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid neem dan contact op via ons contactformulier.