Alcohol, Drugs en Medicijnen

Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (ADM) heeft nadelige gevolgen voor bedrijven. Het gaat niet zozeer over het gebruik tijdens het werk, maar juist over het gebruik in privé tijd. Zelden gaat het over medewerkers die verslaafd zijn. Juist de ‘gewone’ medewerker die wel eens alcohol drinkt of drugs gebruikt vormt (vaak onbewust) een risico voor veilig werken.

Onwetendheid

Veel mensen weten niet goed wat het effect is van alcohol, drugs en medicijnen en hoe lang het duurt voordat je weer nuchter bent. Nuchter ben je pas wanneer de gebruikte middelen helemaal zijn afgebroken door het lichaam. Te vaak staan medewerkers onder invloed op de werkvloer of nemen ze deel aan het verkeer, omdat ze niet weten dat ze nog onder invloed zijn. Vaak gebeurt dit onbewust, omdat kennis ontbreekt over het gebruik, de risico’s en gevolgen.

Om bewust te kiezen om niet onder invloed van middelen op het werk te verschijnen of aan het verkeer deel te nemen, is het belangrijk om te weten hoe alcohol, drugs en medicijnen precies werken en wat hiervan de gevolgen zijn op het werk.

Op deze website vind je informatie over het effect op je lichaam, op je werk en wat je kunt doen om gebruik bij een ander te herkennen om zo ongelukken te voorkomen. 

Effecten van alcohol en drugs op het lichaam

Alcohol en drugs beïnvloeden het bewustzijn en functioneren van het lichaam. De hersenen worden het meest beïnvloed. Na inname merk je een verandering van bewustzijn, vermindering van het reactievermogen en een vertekende waarneming. Dit brengt in de uitvoering van het werk of tijdens verkeersdeelname gevaren met zich mee.

Naast het effect op de hersenen hebben alcohol en drugs ook direct invloed op het lichaam. Zeker langdurig alcohol- of drugsgebruik richt veel schade aan in het lichaam. De schadelijkheid van de drugs hangt vooral af van hoeveel je gebruikt en hoe lang je dat doet.

Hieronder zie je wat de meest schadelijke drugs zijn voor gebruikers (lichtblauw), maar ook voor anderen (donkerblauw). Schade is bijvoorbeeld lichamelijke schade, maar ook economische schade als gevolg van een verkeersongeluk of criminaliteit.

Schade veroorzaakt door drugs