Signaleren is lastig

Het is vaak lastig om (problemen met) alcoholgebruik te signaleren. Vaak zijn er slechts vermoedens en signalen kunnen ook een andere oorzaak hebben. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat problemen soms wel opgemerkt worden, maar moeilijk te duiden zijn. Het zijn de bekende onderbuikgevoelens, intuïtie of het ‘niet-pluis-gevoel’. Toch worden vermoedens niet altijd gecheckt of ze kloppen. De aandacht gaat al snel uit naar andere zaken, maar ook angst voor de reactie lijkt een belangrijke rol te spelen. 

Afhankelijk van gewenning, de hoeveelheid die genuttigd is en de persoonlijke kenmerken, kunnen verschillende signalen worden waargenomen. Bij de ene persoon zal dat meer uitgesproken zijn dan bij de andere persoon. 

Alcohol heeft een duidelijk herkenbare geur. Vrijwel iedereen herkent direct de geur van alcohol in iemands adem. Behalve wanneer je zelf alcohol genuttigd hebt. Dan ruik je het niet meer. 

Signalen
Objectieve lichamelijke signalen:

 • de adem ruikt naar alcohol;
 • rode ogen;
 • onrust of sloomheid;
 • wankel lopen;
 • kleine bewegingen (fijne motoriek) worden lastiger.


Signalen in de uitvoering van het werk:

 • zich moeilijk kunnen concentreren;
 • afspraken niet nakomen;
 • vaker dan normaal naar het toilet gaan;
 • onverschilligheid;
 • prikkelbaarheid.


Signalen die kunnen wijzen op structurele alcoholproblematiek:

 • werkprestaties gaan achteruit; 
 • vaak afspraken niet nakomen;
 • verzuim van werk (vaker kort verzuim, soms wel tot 6 keer meer dan gemiddeld);
 • regelmatige infecties en/of verminderde weerstand;
 • onttrekken aan (huis)regels;
 • sterk wisselend werkpatroon;
 • kwaliteit van het werk vermindert; 
 • productiviteit loopt terug;
 • vaker betrokken bij ongevallen;
 • klachten van klanten;
 • verstoorde relaties met collega’s;
 • gedragsverandering;
 • onverzorgd uiterlijk;
 • verwaarlozen van hobby’s; 
 • agressie;
 • gebrek aan eetlust;
 • gewichtsverlies;
 • relatieproblemen.

 

Meer weten over signaleren op de werkvloer? Doe dan mee met de training ‘signaleren van medewerkers onder invloed en het gesprek aangaan’ van onze partner Trafieq