Werken onder invloed

Deelname aan het verkeer onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen zorgt voor een groter risico op ongevallen. De kans op een ongeval van een automobilist is bij een bloedalcoholgehalte van 1,0‰ 4 keer hoger dan bij nuchter rijden. Bij 1,5‰ is de kans op een ongeval zelfs 20 keer hoger (!). 

Cijfers over de invloed van alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer zijn in Nederland helaas maar sporadisch beschikbaar. Maar als alcohol en drugs de rijvaardigheid beïnvloeden, waarom zouden ze dan ook niet de alertheid, helderheid en snelheid tijdens het werk beïnvloeden? 

Ondanks het gebrek aan volledige statistieken zijn er toch een aantal verbanden tussen het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen en het verzuim, de arbeidsproductiviteit en de risico’s die bedrijven lopen wanneer gewerkt wordt onder invloed. 

Uit onderzoek weten we dat in Nederland bij 1 op de 7 Nederlandse bedrijfsongevallen (14%) alcoholgebruik voor of tijdens het werk in het spel is. In Luxemburg zijn 25% van alle werkongevallen gerelateerd aan alcohol, in Spanje is dit 15-25% en in Oostenrijk is dit zelfs 33%.