Onze partners

Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs is een initiatief van de Stichting Werk + Alcohol en Drugs. De Stichting Werk + Alcohol en Drugs wil bijdragen aan veilige en gezonde werkomstandigheden door te voorkomen dat werknemers tijdens het werk onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of medicijnen.  Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs is opgericht om actuele kennis te verzamelen en te verspreiden en zo bewustwording te creëren over de gevolgen van alcohol, drugs en medicijnen op het functioneren op de werkvloer en in het verkeer.

Meedoen? Dat kan!

Stichting Werk + Alcohol en Drugs streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak voor haar missie en is daarom steeds op zoek naar partners om aan deze doelstelling mee te werken. Er zijn verschillende manieren om mee te doen, zowel inhoudelijk als financieel.

Neem bij interesse s.v.p. contact op via het contactformulier of door een mail aan het bestuur.