Signalen op de werkvloer 

Hoe kun je herkennen dat er onder invloed gewerkt wordt in jouw omgeving? Soms zie je ‘iets’ aan je collega, maar soms ook niet. Naast persoonsgebonden signalen kun je ook verschillende zaken oppikken die meer te maken hebben met de werkplek, het bedrijf en de gebouwen waar gewerkt wordt.

Combinatie
Geen van de signalen zijn als ze los staan hele sterke aanwijzingen voor alcohol en/of drugsproblematiek. Het zijn signalen die kunnen wijzen op… Komen meerdere signalen tegelijkertijd voor dan kun je spreken van een duidelijk en sterk signaal. Bij drie of meer signalen moeten de alarmbellen afgaan.

Afval
Het meest eenvoudige signaal is afval van alcohol en/of drugs. Maar soms vind je iets waarvan je niet direct kunt herleiden wat het is.

Overige signalen
Afval is een serieuze indicatie dat er een probleem is met alcohol en/of drugs op de werkvloer. Maar er zijn ook algemene signalen die duiden op invloed van alcohol of drugs:

● Ziekteverzuim: niet alle ziekteverzuim heeft te maken met alcohol en/of alcoholproblematiek. Maar naarmate ziekmeldingen meer plaatsvinden op maandagen, na feestdagen (zoals na Pinksteren, Hemelvaart, etc.) of na evenementen (kermis, carnaval, WK of EK voetbal, festivals etc) kan dat een signaal zijn.

● Productiviteit: neemt de productiviteit af van een ploeg, van b.v. de late of weekend shift, dan kan ook dat een signaal zijn. Ook als een medewerker op maandagochtend of (in geval van XTC gebruik) juist op dinsdag beduidend minder presteert dan normaal dan is dat een signaal.

● Schades: schades of bijna ongelukken kunnen duiden op problematiek met alcohol en/of drugs, zeker als deze vooral plaatsvinden op de momenten zoals beschreven bij ziekteverzuim.

● Sfeer: de sfeer binnen een bedrijf wordt vaak erg nadelig beïnvloed op het moment dat er problemen spelen rond alcohol en/of drugs op de werkvloer. Wordt de sfeer slechter en je hebt niet direct een duidelijk beeld waardoor dat komt, dan is dat een niet te negeren signaal.

● Diefstal: bij problemen rond alcohol en/of drugs zie je soms een toename in het aantal bedrijfsdiefstallen. Dit kan komen doordat gebruik van met name drugs vaak kostbaar is. Maar ook normvervaging speelt een grote rol.

 

Meer weten over signaleren op de werkvloer? Doe dan mee met de training ‘signaleren van medewerkers onder invloed en het gesprek aangaan’ van onze partner Trafieq