Arbeidsproductiviteit

Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen heeft invloed op de arbeidsproductiviteit. Je kunt minder productief zijn doordat je afwezig bent (verzuim). Of je kunt wel naar je werk gaan, maar daar minder productief zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een kater (presenteïsme). Het RIVM berekende de economische gevolgen voor zowel verzuim als presenteïsme in 2013 op 1,3 miljard euro. Hiervan werd 0,3 miljard euro veroorzaakt door alcohol gerelateerd ziekteverzuim en de overige 1,0 miljard euro door presenteïsme.

Helaas zijn cijfers over verzuim en presenteïsme als gevolg van drugs en/of medicijnen niet beschikbaar. Maar je kunt er wel vanuit gaan dat het gebruik van bijvoorbeeld xtc, met de befaamde ‘dinsdagdip’ economische gevolgen heeft…