Risico’s

Cijfers over de invloed van alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer zijn in Nederland helaas maar sporadisch beschikbaar. Maar als alcohol en drugs de rijvaardigheid beïnvloeden, waarom zouden ze dan ook niet de alertheid, helderheid en snelheid tijdens het werk beïnvloeden?

Naast een hoger verzuim en verlies van productiviteit zijn er nog andere risico’s voor bedrijven wanneer medewerkers onder invloed aan het werk zijn.

Het is bekend dat deelnemen aan het verkeer onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen zorgt voor een groter risico op ongevallen. De kans op een ongeval van een automobilist is bij een bloedalcoholgehalte (BAG) van 1,0‰ 4 keer hoger dan bij nuchter rijden. Bij 1,5‰ is de kans op een ongeval zelfs 20 keer hoger (!).

Op de werkvloer uit zich dit bijvoorbeeld in het maken van fouten, onverschilligheid naar het werk toe, concentratieverlies, irritaties, bijna-ongelukken en daadwerkelijke ongevallen. Uit onderzoek van Trimbos wordt duidelijk dat een aanzienlijk deel van de bedrijfsongevallen samenhangt samen met alcoholgebruik voor of tijdens het werk. Medewerkers die onder invloed zijn veroorzaken ongelukken voor zichzelf of voor anderen.

Ook imagoschade kan een risico zijn voor bedrijven. Of een ongeval met maatschappelijke gevolgen, of gevolgen voor de natuur, verkeer of samenleving.