Verantwoordelijkheid als werknemer

Wat doe je als je collega (zichtbaar) onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen aan het werk is?

Vind je het moeilijk, of juist makkelijk, om te herkennen of iemand onder invloed aan het werk is?

Welke aanspreekpunten heb je binnen je werkomgeving om het werken onder invloed onder de aandacht te brengen?

Welke rol kan de OR hierbij spelen?

Is er een ADM-beleid ontwikkeld en ingevoerd en wat betekent dat voor de medewerkers?