Verzuim

Volgens ArboNed melden probleemdrinkers zich 6 keer vaker ziek dan hun collega’s. En volgens de Arbo Unie wordt 13% van het verzuim veroorzaakt door alcohol. Hierbij zijn niet  de probleemdrinkers, maar juist de mensen die matig drinken de grootste kostenpost. Het zijn mannen die per week 8 tot 21 glazen drinken en vrouwen die wekelijks 8 tot 14 glazen drinken.

Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen heeft invloed op de arbeidsproductiviteit. Je kunt minder productief zijn doordat je afwezig bent (verzuim). Of je kunt wel naar je werk gaan, maar daar minder productief zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een kater (presenteïsme). Het RIVM berekende de economische gevolgen voor zowel verzuim als presenteïsme in 2013 op 1,3 miljard euro. Hiervan werd 0,3 miljard euro veroorzaakt door alcohol gerelateerd ziekteverzuim en de overige 1,0 miljard door presenteïsme.

Helaas zijn cijfers over verzuim en presenteïsme als gevolg van drugs en/of medicijnen niet beschikbaar. Maar je kunt er wel vanuit gaan dat het gebruik van bijvoorbeeld xtc, met de befaamde ‘dinsdagdip’ economische gevolgen heeft.

Grijs verzuim
Vaak melden mensen zich ziek als ze klachten hebben die het gevolg zijn van bijvoorbeeld gebruik van alcohol of drugs. Denk aan de maandagochtendziekmeldingen of de dinsdag dipjes. Dit wordt grijs verzuim genoemd.