Herken een collega onder invloed

Soms is het overduidelijk dat iemand onder invloed is, maar lang niet altijd. Hieronder staan een aantal signalen waaraan je kunt herkennen of iemand onder invloed is. Het zijn gedragsindicatoren; gedrag is een sterke aanwijzing dat iemand onder invloed is. Vooral afwijkingen van gebruikelijk gedrag van een werknemer spelen een belangrijke rol bij signalering. Overigens kunnen verschillende signalen tegelijk zichtbaar zijn.

Wanneer iemand 2 of meer standaardglazen alcohol heeft gedronken of drugs heeft gebruikt kun je bijvoorbeeld de volgende signalen opmerken:
● zelfoverschatting
● verminderd reactievermogen
● verminderde risicoperceptie
● verslechtering kleinere motorische vaardigheden
● euforisch gedrag
● remmingen vallen weg
● praten met dubbele tong
● rood gelaat of rood doorlopen ogen

Specifieke gedragsindicatoren voor bewustzijnsveranderende of stimulerende middelen:
● verandering in waarneming
● verandering in tijdsbesef
● vreetkick
● desinteresse
● suf en loom
● lacherig
● opgefokt gedrag
● prikkelbaar
● verminderde concentratie
● fysieke, psychische en verbale onrust
● verwijde pupillen
● overal op reageren
● plotselinge stemmingswisselingen

Signalen die kunnen duiden op problemen met alcohol en/of drugs
● veel vaker verzuimen (soms wel tot 6x meer dan normaal)
● sterk wisselend werkpatroon
● verlies van concentratievermogen
● vaker betrokken bij ongevallen
● kwaliteit van het werk vermindert
● productiviteit loopt terug
● klachten van klanten
● verstoorde relaties met collega’s
● werksfeer verslechtert
● onverzorgd uiterlijk
● ruiken naar alcohol