10 argumenten voor een ADM-beleid

Wat zijn de belangrijkste redenen om als bedrijf een alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid) op te stellen en in te voeren? Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs zette er 10 op een rij. 

#1. Zorg voor bedrijf en medewerkers (goed werkgeverschap)
1 op de 5 mensen krijgt te maken met nadelige gevolgen van middelengebruik, bijvoorbeeld in de vorm van een ongeluk of ziekte bij zichzelf of een naaste. Mensen op de werkvloer zijn voor je bedrijf het grootste kapitaal. Het getuigt van goed werkgeverschap om te zorgen voor je personeel, in de vorm van een gezonde en veilige werkplek.

#2. Veiligheid
Het gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen heeft grote invloed op de veiligheid van de werkvloer. Naar schatting 1 op de 7 bedrijfsongevallen (14%) is gerelateerd aan alcoholgebruik voor of tijdens het werk. In andere landen is dit percentage zelfs hoger (Luxemburg 25% en Oostenrijk zelfs 33%).

#3. Kosten
Het gebruik van alcohol/ drugs en de invloed daarvan op het werk kosten het bedrijfsleven jaarlijks 1,7 miljard euro. Zo’n 0,4 miljard is het gevolg van ziekteverzuim, maar de overige 1,3 miljard zijn kosten door werknemers die wel werken, maar minder presteren, bijvoorbeeld door een kater. Overigens wordt dit bedrag niet veroorzaakt door probleemdrinkers, maar door de ‘gewone’ drinkers. Economische schade door gebruik van drugs of medicijnen is hier bovendien nog buiten beschouwing gelaten. 

#4. Ziekteverzuim
Alcohol en drugs zijn van grote invloed op het ziekteverzuim. 13% van de ziekmeldingen is herleidbaar tot alcoholgebruik. Dit uit zich in direct verzuim. b.v. bij een kater e.d. Of ongevallen waarbij  letselschade opgelopen wordt. Maar ook indirect verzuim: problematisch gebruik leidt tot een hoger ziekteverzuim. Probleemdrinkers verzuimen b.v. 2 tot 6 keer meer dan niet of gematigde drinkers.

#5. Arbowet 
“Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken.” De Arbowet stelt nadrukkelijk dat de werkgever méér moet doen aan gezondheidsbevordering en preventie van zijn werknemers. Dat kan niet anders dan door ook aandacht te hebben voor alcohol, drugs en medicijnen binnen het bedrijf.

#6. Verzekeringen
Verzekeraars richten hun aandacht steeds meer en meer op preventie. Dat eisen ze ook van hun klanten, zeker als hun klant een bedrijf betreft. Een goed preventief beleid heeft een gunstig effect op de premie. In enkele gevallen eisen verzekeraars ook een dergelijke preventieve aanpak voor b.v. toelating of het voorkomen van premieverhoging. In overeenkomsten met verzekeraars vallen meer dan eens alcohol en drugs onder ontbindende voorwaarden.

#7. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Alcohol en drugs vormen een maatschappelijk probleem. Gezondheid, welzijn, orde, maatschappelijke kosten en veiligheid worden negatief beïnvloed door alcohol en drugs. Een bedrijf wat aandacht schenkt aan alcohol, drugs en medicijnen binnen het eigen bedrijf laat zien maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

#8. Vertrouwen bij klanten & opdrachtgevers
Opdrachtgevers, of deze nu behoren tot overheden of de grote multinationals, verlangen steeds vaker dat medewerkers van hun opdrachtnemers niet onder invloed aan het werk gaan. En steeds vaker stellen overheden (b.v. zoals in Frankrijk) eisen aan een actief alcohol- en drugsbeleid. Maar ook bij (kleinere) klanten wekt het vertrouwen als een bedrijf een actief alcohol en drugsbeleid voert.

#9. Mispercepties
Aandacht voor alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer is van belang, omdat de afbraaktijd van alcohol en drugs meestal wordt onderschat. Het risico dat een werknemer, zonder dat zelf te beseffen, (nog) op het werk onder invloed is, is reëel. Ook effecten, de werking en langetermijneffecten worden in de regel onderschat. Je kunt aandacht voor alcohol, drugs en medicijnen niet alleen neerleggen bij het individu.

#10. Er wordt veel gedronken en drugs gebruikt
81% van de bevolking van 18 jaar en ouder drinkt regelmatig alcohol. 5% van de volwassenen gebruikt regelmatig drugs en 1,5 miljoen mensen gebruiken kalmerings- en slaapmiddelen, zogenaamde benzodiazepines. Daarnaast kennen we meer dan 1000.000 gebruikers van opiaten op medische indicatie. Al dat gebruik heeft (uiteraard) effect op het functioneren op de werkvloer.