Alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer

Veel mensen beseffen niet dat alcohol, drugs en medicijnen invloed hebben op het functioneren van mensen op de werkvloer. Toch is die invloed groter dan je zou denken. In 2016 bleek uit onderzoek van het RIVM dat de invloed van het gebruik van alcohol het bedrijfsleven in ieder geval 1,7 miljard euro kost, per jaar. 

Vermoedelijk is dit slechts het topje van de ijsberg. Er zijn nog onvoldoende cijfers in Nederland bekend om een compleet beeld te geven. Maar als alcohol en drugs de rijvaardigheid beïnvloeden, waarom zouden ze dan ook niet de alertheid, helderheid en snelheid tijdens het werk beïnvloeden?

Uit onderzoek weten we dat in Nederland bij 1 op de 7 Nederlandse bedrijfsongevallen (14%) alcoholgebruik voor of tijdens het werk in het spel is. In Luxemburg zijn 25% van alle werkongevallen gerelateerd aan alcohol, in Spanje is dit 15-25% en in Oostenrijk is dit zelfs 33%.

De invloed van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer uit zich vooral in meer verzuim, verminderde productiviteit en meer ongevallen.