Ongevallen en aansprakelijkheid

Onder invloed zijn van alcohol, drugs en/of medicijnen verhoogt de kans op een ongeval. Het is bekend dat deelnemen aan het verkeer onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen zorgt voor een groter risico op ongevallen. De kans op een ongeval van een automobilist is bij een bloedalcoholgehalte (BAG) van 1,0‰ 4 keer hoger dan bij nuchter rijden. Bij 1,5‰ is de kans op een ongeval zelfs 20 keer hoger (!).

Op de werkvloer uit zich dit bijvoorbeeld in het maken van fouten, onverschilligheid naar het werk toe, concentratieverlies, irritaties, bijna-ongelukken en daadwerkelijke ongevallen. Uit onderzoek van Trimbos wordt duidelijk dat een aanzienlijk deel van de bedrijfsongevallen samenhangt samen met alcoholgebruik voor of tijdens het werk. Medewerkers die onder invloed zijn veroorzaken ongelukken voor zichzelf of voor anderen.

Wie is aansprakelijk bij een ongeval?
De wet geeft werkgevers een zogenaamde ‘zorgplicht’. Ze moeten zo goed mogelijk zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De wet schrijft ook voor dat bij een ongeval op het werk, de werkgever in beginsel aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen daarvan.  Die aansprakelijkheid kan echter ‘vervallen’ als de werkgever aantoont dat voldaan is aan de zorgplicht. Zowel vanuit menselijk als vanuit juridisch perspectief heeft een werkgever dus alle reden om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Wie is aansprakelijk bij een ongeval (na een borrel/bedrijfsuitje)?
Als een werknemer tijdens het woon-werk verkeer een verkeersongeval krijgt, is de werkgever in beginsel niet aansprakelijk voor de geleden schade. Maar wat nu als de betreffende werknemer afkomstig was van een bedrijfsfeest of een bedrijfsborrel? Dat hangt van verschillende dingen af, maar in essentie is de vraag in hoeverre dat feest of die borrel onderdeel is van het werk. Heeft de werknemer het gevoel dat hij, bijvoorbeeld vanwege zijn functie, niet kan wegblijven? Is aanwezigheid misschien zelfs verplicht? In dergelijke gevallen kan het feest/de borrel bij het werk horen en kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de gevolgen van een verkeersongeval op weg naar huis. In de meeste gevallen zal daar echter geen sprake van zijn. Dan is de rit naar huis, na een borrel, gewoon woon-werk verkeer. Dat neemt natuurlijk niet weg dat een ‘goed werkgever’ verantwoord om moet gaan met een eigen feest of borrel. Zorg ervoor dat er ook frisdrank is, vermijdt sterke drank en bewaak de sfeer. Heeft iemand toch te diep in het glaasje gekeken? Regel dan een Bob of desnoods een taxi.

Een goed ADM-beleid voorziet ook in regels voor dit soort gelegenheden.