Zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving

Een gezonde en veilige werkomgeving lijkt misschien vanzelfsprekend, maar is het vaak niet. Het opstellen en implementeren van ADM-beleid is een belangrijke stap in het creëren en behouden van een gezonde en veilige werkplek.  Speciaal voor werkgevers zet het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs een aantal aandachtspunten op een rij.

Meestal wordt er gedacht dat het ‘vanwege de wet’ niet mogelijk is om een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid te voeren. Niets is minder waar! Sterker nog, de huidige Arbowet stelt nadrukkelijk dat de werkgever juist méér moet doen aan gezondheidsbevordering bij werknemers. Aandacht voor middelengebruik is hierbij eigenlijk essentieel. Net als de programma’s die door de werkgever worden aangeboden bij obesitas, bewegen en (stoppen met) roken.

Bij rechtszaken van medewerkers die bij herhaling onder invloed op het werk kwamen bleek de rechter vaak op de hand van de werkgever. De werkgever moet dan wel een ADM-beleid voeren, voorlichting hebben verzorgd en de zorgplicht uitvoeren.

Bij het opstellen en uitvoeren van een ADM-beleid is er wél wetgeving om mee rekening te houden.

WOR

Volgens de WOR valt een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid onder het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad. De ondernemingsraad zal dus moeten instemmen met het beleid voor het kan worden ingevoerd.

AVG

Volgens de UAVG (Uitvoeringswet AVG) kun je momenteel geen alcohol- of drugstest doen zonder de privacy regels te overtreden. Maar ook al geeft een test onomstotelijk bewijs, toch is een test echt niet noodzakelijk voor de handhaving van beleid. Bij een goed werkend ADM-beleid ligt de aandacht vooral op preventie en het voorkomen van problemen door middelengebruik op de werkvloer, dan over de ‘pakkans’ van overtreders.

Op dit moment klinken geluiden om de regels rondom privacy en het kunnen doen van alcohol- en drugstesten aan te passen. Een belangrijk argument hierbij is de veiligheid, van zowel werkomgeving, als maatschappij. Zodra er meer informatie is vind je het terug op deze website.