Woordvoerder en contact

De woordvoerder heeft vanuit het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs contact met diverse partners en experts op het thema in het veld. De woordvoerder treedt daarnaast naar buiten als voorlichter en contactpersoon voor de pers. 

De eerste woordvoerder is de voorzitter van Stichting WAD, Rob van Beekum. U kunt onze woordvoerder bereiken via email of telefoonnummer: 030-3070270.

Een tweede woordvoerder is Harry Rienmeijer, directielid bij Trafieq Educatie en Advies BV. Trafieq is de belangrijkste partner in het aanleveren van relevante informatie op de website werkalcoholdrugs.nl en is vertegenwoordigd binnen het bestuur van de Stichting Werk + Alcohol en Drugs met een bestuurslid. Harry Rienmeijer is te bereiken via email of telefoonnummer: 06-28459050