Waarom een Stichting Werk + Alcohol en Drugs? 

 

Nergens anders is alle relevante en actuele informatie verzameld over de relatie tussen middelengebruik en de werkvloer. Door de Stichting Werk + Alcohol en Drugs worden praktische hulpmiddelen en kennis aangereikt om aan de slag te gaan met (het tegengaan van) middelengebruik op de werkvloer. 

Waarom nu? 

Het thema Werk + Alcohol en Drugs krijgt landelijk steeds meer aandacht. Vanuit werkgevers (imagoschade, kosten, veiligheid en leefstijl – preventief en het verlagen van ziekteverzuim), alsook vanuit politiek en pers (maatschappelijke risico’s, spanningsveld met AVG, incidenten). 

Stichting Werk + Alcohol en Drugs vindt het zorgwekkend dat er nog onvoldoende aandacht is voor de invloed van alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer. Het gaat niet alleen om veiligheid, gezondheid en geld, maar ook om maatschappelijke bewustwording. 

Werknemers zijn soms onbewust onder invloed op de werkvloer actief of nemen deel aan het verkeer. Voor bedrijven valt er veel te winnen wanneer zij actief aan de slag gaan met dit thema. Denk aan het verhogen van arbeidsproductiviteit en terugdringen van kosten van ziekteverzuim en ongevallen. Niet alleen bij individuele werknemers, ook bij bedrijven en organisaties is er sprake van een kennishiaat. Tegelijkertijd missen zij ook concrete handvatten om iets te doen aan de situatie. 

Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs streeft er naar om kennis en informatie beschikbaar te maken voor zowel werknemers als werkgevers. Ook biedt het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs  concrete handvatten om onnodige risico’s te vermijden en iets te doen aan het arbeidsverzuim en productieverlies als gevolg van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen.