Stichting en bestuur

De Stichting Werk + Alcohol en Drugs heeft een bestuur. De bestuursleden hebben een diverse achtergrond, maar een gezamenlijke wens om de missie van de stichting uit te dragen. 

Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs is een van de activiteiten die door de Stichting Werk + Alcohol en Drugs worden uitgevoerd. 

Het bestuur van Stichting WAD bestaat uit:

Rob van Beekum, voorzitter

Harry Rienmeijer
Harry Rienmeijer, penningmeester en secretaris
Jan Vissers
Jan Vissers, bestuurslid

Cor Teensma, bestuurslid