Stichting en bestuur

De Stichting Werk + Alcohol en Drugs heeft een bestuur. De bestuursleden hebben een diverse achtergrond, maar een gezamenlijke wens om de missie van de stichting uit te dragen. Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs is een van de activiteiten die door de Stichting Werk + Alcohol en Drugs worden uitgevoerd. 

Het bestuur van Stichting WAD bestaat uit:

image
image
image

Rob van Beekum, voorzitter

contact : rob@mailwad.nl

“Ik krijg energie in het samenwerken binnen een multidisciplinaire setting waarbij het gaat om probleemoplossend denken en werken richting praktische en concrete toepasbaarheid van onze ideeën.”

Rob van Beekum kijkt al zijn hele leven naar het gedrag van mensen. Wat motiveert mensen en wat voor mogelijke invloed is hierop uit te oefenen? Dit heeft hij in zijn werkveld onder andere toegepast om de collectieve verkeersveiligheid te vergroten. Zo zijn er op zijn initiatief vele educatieve leer- en veranderprogramma’s ontwikkeld voor ernstige verkeersovertreders.

Project- en beleidsmatig werkte Rob ook veel samen met overheidsinstanties, ministeries en diverse adviesbureaus met verkeersveiligheid als kerntaak. Met een overtuigende en volhardende houding zoekt hij als bruggenbouwer altijd de verbinding.

***

Rob geniet mateloos van goede muziek, zelf musiceren, eindeloos wandelen met de hond, familie, vriendschappen, James Bond en een goed boek. Zijn levensmotto: ‘het dagelijkse leven zit vol uitdagingen, successen, verleidingen en risico’s’. De kunst is hier telkens weer een adequaat evenwicht in te vinden, een indrukwekkend avontuur.

Harry Rienmeijer, penningmeester

contact : harry@mailwad.nl

“Ieder serieus initiatief om de werkvloer binnen bedrijven veiliger te maken kan rekenen op mijn steun.”

Als algemeen directeur van Trafieq en ervaren bestuurder is Harry Rienmeijer initiator van Stichting WAD. Een van zijn grootste drijfveren is het welzijn van werknemers, het belangrijkste kapitaal van een werkgever. Binnen de vele leidinggevende functies in zowel de culturele sector als de gezondheidszorg is hij altijd zeer betrokken geweest bij de inhoud.

Met Stichting WAD wil Harry een oplossing bieden bij de problematiek rond alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer en bijdragen om elk initiatief voor een veiligere werkvloer met juiste informatie te ondersteunen. Hierbij zet hij zijn actuele kennis, organisatietalent en innovatieve instelling met een grote mate van energie in.

***

De culturele sector blijft Harry raken. ‘Cultuur onderscheid ons als mens’ en daarom wordt hij vaak geraakt door goede muziek, bijna alle stijlen; een mooie film, van blockbuster tot filmhuis; aangrijpend theater, in al haar vormen; en moderne kunst, met als favoriete stroming zero, nul en minimalisme.

Cor Teensma, algemeen bestuurslid

contact: cor@mailwad.nl

“Goed werkgeverschap vraagt om structurele aandacht voor de risico’s op de werkvloer bij het gebruik van roesmiddelen. Het is mijn overtuiging dat de werknemer, diens collega’s en de werkgever baat hebben bij duidelijkheid en openheid op dat gebied.”

Door een combinatie van projectmanagement in de GGZ en verschillende bestuursfuncties in de culturele sector sluit de loopbaan van Cor Teensma goed aan bij Stichting WAD. Hij neemt een brede ervaring met vernieuwende initiatieven in de gezondheidszorg mee als algemeen bestuurslid.

Met WAD vraagt Cor graag aandacht voor het raakvlak tussen het gebruik van medicatie en/of roesmiddelen en het functioneren op de werkvloer. Stichting WAD ondersteunt organisaties bij het realiseren van een passend beleid voor zowel de werkgever als de werknemer en diens collega’s. Allen hebben zij baat bij duidelijkheid en openheid op dit gebied.

***

Cor wordt door zijn motto ‘eenvoudige dingen maken het leven de moeite waard' gestimuleerd om de complexiteit van vraagstukken met naïviteit te benaderen. Zijn leven houdt hij graag licht en avontuurlijk. Werken als vrijwilliger voor enkele zeer uiteenlopende organisaties past daar goed bij.