Activiteiten

De Stichting Werk + Alcohol en Drugs doet het volgende: 

  • Exploitatie en het uitdragen van een online Expertisecentrum. 
  • Het onderhouden & uitdragen van kennis over Werk + Alcohol en Drugs.
  • Het bevorderen van awareness op het thema Werk + Alcohol en Drugs.

 

Via het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs wordt kennis gedeeld over de invloed van alcohol en drugs (inclusief medicijnen) op de werkvloer en deelname aan het verkeer, maar ook handvatten gegeven aan bedrijven om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld een ADM-beleid. 

Bij het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs kun je ook terecht met vragen over wetgeving. Handig voor bijvoorbeeld de OR, maar ook HR en veiligheidskundigen.

Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs beantwoordt vragen van werknemers, werkgevers, pers en politiek.

Experts
Via het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs is het bovendien mogelijk om snel in contact te komen met experts en ervaringsdeskundigen op verschillende vlakken binnen de thematiek.