Standpunten

Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs deelt standpunten over het thema alcohol en drugs op de werkvloer en de werkvelden die hieraan relateren. 

  1. Het Expertisecentrum is niet tegen het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen in de vrije tijd van de werknemer.
  2. Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs richt zich niet op verslaafden.
  3. Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs wil individuen helpen inzicht te krijgen in het eigen gebruik van alcohol, drugs of medicijnen en de gevolgen daarvan op de werkvloer.
  4. Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs wil organisaties en bedrijven helpen een veilige werkomgeving te creëren en zo goed werkgeverschap te beoefenen.
  5. Het Expertisecentrum Werk + Alcohol en Drugs wil risico’s voor de maatschappij als gevolg van de invloed van alcohol, drugs en medicijnen op verkeer en werkvloer zoveel mogelijk terugdringen.