Reactie op berichtgeving in Groene Amsterdammer over ADM testen

“Het is een vergissing om naar aanleiding van het artikel van Simone Peek in de Groene Amsterdammer uitsluitend te focussen op het feit dat alcohol en drugscontroles illegaal van aard zijn.” Aan het woord is Rob van Beekum bestuursvoorzitter van Stichting WAD. Hij doelt daarmee op het grondige journalistieke artikel in de Groene Amsterdammer van Simone Peek en de reactie daarop in het Radio 1 Journaal. “Schrikbarend is het feit dat bleek dat bij een bedrijf 5 procent van de geteste mederwerkers harddrugs had gebruikt, 6,5 procent marihuana en 2,6 procent alcohol’’. Stichting WAD weet dat dit geen uitzondering is.”  Dezelfde mening is ook algemeen directeur Harry Rienmeijer van Trafieq educatie en advies (partner van Stichting WAD) toegedaan. “Uit bevindingen van Trafieq weten we dat als je op maandagochtend controles doet op alcohol en drugs bij bedrijven die weinig tot geen aandacht schenken aan het probleem er wel tot 30% van de medewerkers  onder invloed worden aangetroffen.”

 

Wat is dan de oplossing? Kun je je afvragen. Rob van Beekum van stichting WAD:  ‘’Verplicht bedrijven  om een adequaat ADM beleid in te voeren. In België is het implementeren  van een ADM beleid verplicht gesteld voor het bedrijfsleven. Dit is vastgelegd in het artikel 100 van CAO wetgeving. Het is dan ook de vraag waarom een dergelijke verplichting in Nederland er nog niet is”. Dit zou een eerste stap in de goede richting van een oplossing zijn.  Een volgende stap is dan het zorgen voor de juiste wet- en regelgeving die het mogelijk maakt controles uit te voeren, uiteraard met duidelijke voorwaarden voor het borgen van de privacy en de kwaliteit van de testen.” 

 

In Nederland maken alcohol en drugstesten ook geen vast onderdeel uit van onderzoeken naar bedrijfsongevallen. “Opvallend is dat dit anders is als het gaat om ongevallen in het verkeer, de luchtvaart, de scheepvaart en het spoor.” Aldus van Beekum. “Waarom wel in die vier sectoren maar niet in de petro-chemische industrie, in de maakindustrie of zelfs de nucleaire industrie?”. Uit onderzoek in een aantal Europese landen blijkt dat bij tot 30% van van de bedrijfsongevallen er sprake is van alcohol en/of drugs. Dus ziet van Beekum graag dat de overheid ook het afnemen van preventieve testen mogelijk maakt. “Testen bij een ongeval is feitelijk mosterd na de maaltijd. preventief testen voorkomt een groot deel van die ongevallen en dat zou het hoge doel moeten zijn” 

 

Stichting WAD ondersteunt bedrijven bij het implementeren van passend ADM beleid. Daarmee worden risico’s op gezondheids schade voor medewerkers en economische schade  voor de onderneming sterk gereduceerd. Dat doen ze door het beschikbaar stellen van de juiste informatie, door te verwijzen naar partijen die kunnen helpen met het opstellen van een ADM beleid en het ontwikkelen van tools en interventies (zoals bijv. de interventie lachgas). In tegenstellen tot wat men zou kunnen halen uit het stuk van Simone Peek voert Stichting WAD geen ADM controles uit, Stichting WAD kent wel de cijfers. Voor wie meer wil weten: https://werkalcoholdrugs.nl/

24 - 02 - 2021

Meest recente blogs

Whitepaper WAD - Verzuim & veiligheid en ADM

Meerdere studies hebben aangetoond dat er bij veel bedrijfsongevallen alcohol of drugs in het spel i...

Lees meer
Nieuw op de site

Revolutie in privacy en veiligheid op komst?

Veel ondernemers maken zich zorgen of ze de volgende maand gaan redden. Anderen kunnen het werk bijn...

Lees meer
Nieuw op de site

Is illegaal verklaren de juiste oplossing?

Designerdrug 3-MMC is niet langer legaal. Het demissionaire kabinet heeft deze drug op de lijst met ...

Lees meer
Nieuw op de site

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwtjes,
infographics, whitepapers en nog veel meer