Welk risico loopt jouw bedrijf?

Hoe zorg je voor een gezonde werkomgeving binnen jouw bedrijf? Sta je daar als werkgever genoeg bij stil? Het leidt immers tot minder verzuim, betere prestaties en voldoening van medewerkers. Het draagt ook bij aan minder verloop van personeel en een goede balans tussen werk en privé. In een gezonde werkomgeving is er aandacht voor de wijze waarop het werk wordt georganiseerd en beleefd, voor de fysieke werkomstandigheden en de leefstijl van medewerkers. In het bredere beleid ten aanzien van gezondheidsrisico’s en gevaren voor de veiligheid op het werk is het dus niet zo gek het gebruik van roesmiddelen op te nemen.

Elk bedrijf heeft immers te maken met de gevolgen van alcohol, drugs of medicijngebruik door hun medewerkers. Het is een probleem waar men doorgaans graag de ogen voor sluit. Iedereen weet dat het aanzienlijk en risicovol is, maar al te vaak kiest met ervoor te doen alsof het niet of nauwelijks bestaat of geen probleem vormt. Tegen beter weten in hoopt men dat het zichzelf oplost. Dat gaat echter nooit gebeuren. Waarschijnlijker is dat de problemen alleen maar toenemen.

Om verantwoordelijkheid te nemen als werkgever om tot een gezonde werkomgeving binnen jouw bedrijf te komen, is het van belang je te realiseren dat men geen diagnose hoeft te stellen. Het is vooral van belang om waardevrij te communiceren over wat er is opgevallen. Een succesvolle behandeling van medewerkers met problematisch middelengebruik geeft immers een aanzienlijke reductie in de extra kosten naast het feit dat het bijdraagt aan het algemene welzijn van de werknemer. Zo kan onderstaande (afvink)lijst helpen bij het waarnemen van enkele symptomen. Niet alleen bij problematisch middelengebruik, maar juist ook bij normale omgang met middelen, bijvoorbeeld door resteffecten.

Middelengebruik heeft een negatieve invloed op:

de gezondheid van de medewerker (ziekteverzuim, onnodige doorbetaling);

de veiligheid op de werkplek (ongevallen, schadeclaims, agressie);

de productiviteit (minder productief, meer fouten, kwaliteitsverlies, lagere klanttevredenheid);

het oordeelsvermogen van de medewerker (minder meedenkend, creatief of competitief);

de moraal in de werkomgeving (geen teambijdrage, minder betrokkenheid);

de veiligheid binnen het bedrijf (diefstal, aanraking met justitie) en

het imago (kans of negatieve publiciteit, verminderd vertrouwen van klanten en toekomstige werknemers)

 

Middelengebruik leidt tot extra kosten vanwege:

werken met gezondheidsklachten;

ongeoorloofde afwezigheid, ziekteverzuim;

verzekeringsclaims, beschadigde apparatuur;

overwerk van andere medewerkers en

geschillen en juridische bijstand

image

ADM-risicoscan voor bedrijven

Hoeveel risico loop jij, je collega's en jouw bedrijf als het gaat om alcohol-, drugs- en medicijngebruik op de werkvloer? Doe nu de scan van onze partner Trafieq en kom er snel achter!

Met deze scan krijg je inzicht waar de grootste risico's zijn en hoe je ze kunt aanpakken.

Ga meteen naar de risicoscan.