Update alcohol- en drugscontroles op de werkvloer door Tamara Van Ark d.d. 8 juli 2020

Het expertisecentrum WAD is verheugd u te melden dat staatssecretaris Van Ark (op het moment van schrijven) de Tweede Kamer in navolging haar eerdere brief van januari 2020 opnieuw een brief aan de Tweede kamer heeft gestuurd. Hierin geeft zij dwingend de noodzaak aan om de risico’s van alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer te reduceren.

In de brief beschrijft van Ark drie lijnen waarlangs ze werkt aan het terugdringen van alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer.

  1. Een wettelijke grondslag voor specifieke functies in Brzo-bedrijven;
  2. Een wettelijke grondslag voor specifieke functies in andere bedrijven;
  3. Versterken van ADM-beleid binnen bedrijven

ADM-beleid noodzakelijke voorwaarde voordat controles volgens wet worden toegestaan.

1. Een wettelijke grondslag voor specifieke functies in Brzo-bedrijven
Van Ark bereidt momenteel een wetswijziging voor waarmee alcohol- en drugstesten bij specifieke functies binnen Brzo-bedrijven worden toegestaan. Op dezelfde manier zoals het nu geregeld is in het verkeer, op het spoor, op de waterwegen en in de luchtvaart. Dit is haar eerste prioriteit, want: “werkenden die onder invloed van alcohol of drugs zijn, kunnen op bepaalde plekken een te groot veiligheidsrisico vormen voor met name de collega’s die vaak geen invloed hebben op het handelen van de collega die onder invloed is.”
Het uitgangspunt van de wet is dat het hebben van een goed ADM-beleid een noodzakelijke voorwaarde is voor het mogen testen op alcohol en drugs (zie hierna bij lijn 3). Van Ark hoopt in het voorjaar van 2021 met een wetsvoorstel te komen.

2. Een wettelijke grondslag voor specifieke functies in andere bedrijven
Alhoewel van Ark nog in de voorbereidende fase is, beoogt zij uiteindelijk dat ook medewerkers in situaties met een groot veiligheidsrisico in andere dan Brzo-bedrijven getest moeten kunnen worden op alcohol, drugs en medicijnen. De medewerkers waar zij aan denkt zijn “procesoperators, reparatie- en onderhoudsmedewerkers van de procesinstallaties en de personen die verantwoordelijk zijn voor vervoersbewegingen op het bedrijfsterrein zoals (heftruck)chauffeurs.” Al die personen dus die, als zij onder invloed zijn, een groot risico vormen voor de veiligheid van zichzelf, collega’s en de omgeving. Wat betreft deze lijn is van Ark nog in de voorbereidingsfase.

3. Versterken ADM-beleid binnen bedrijven
Misschien wel het belangrijkste voor WAD is het feit dat van Ark aangeeft dat controles altijd ingebed moeten zijn binnen een ‘deugdelijk’ ADM-kader. Een goed ADM-beleid is voor haar een noodzakelijke voorwaarde om überhaupt testen toe te staan. Een wettelijke grondslag wordt hier dan ook op afgestemd.
In haar plannen stelt ze dat ADM-beleid deel moet uitmaken van een integraal arbobeleid. Dat arbobeleid omvat o.a. het uitvoeren van een inventarisatie en evaluatie van de risico’s (RI&E) en plan van aanpak conform artikel 5 van de wet. Bedrijven met een goed werkend ADM-beleid hebben dus een groot deel van het werk al gedaan.

Het opvallende van de kamerbrief is dat bedrijven niet hoeven te wachten tot de wetswijziging is doorgevoerd. Bedrijven kunnen vandaag al starten met een goed ADM-beleid, zodat ze op het moment dat de wetgeving van kracht wordt goed voorbereid zijn deze naar behoren uit te voeren.

Lees hier de volledige Kamerbrief van 8 juli 2020. 

12 - 07 - 2020

Meest recente blogs

Whitepaper WAD - Verzuim & veiligheid en ADM

Meerdere studies hebben aangetoond dat er bij veel bedrijfsongevallen alcohol of drugs in het spel i...

Lees meer
Nieuw op de site

Revolutie in privacy en veiligheid op komst?

Veel ondernemers maken zich zorgen of ze de volgende maand gaan redden. Anderen kunnen het werk bijn...

Lees meer
Nieuw op de site

Is illegaal verklaren de juiste oplossing?

Designerdrug 3-MMC is niet langer legaal. Het demissionaire kabinet heeft deze drug op de lijst met ...

Lees meer
Nieuw op de site

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwtjes,
infographics, whitepapers en nog veel meer