Wettelijk toegestane hoeveelheid ‰

Afspraken over de wettelijke toegestane hoeveelheid alcohol, drugs of medicijnen zijn er momenteel op twee plekken:

  • In het verkeer
  • In het werk binnen specifieke sectoren: luchtvaart, spoor en scheepvaart

 

Verkeer

Bestuurders die korter dan 5 jaar hun rijbewijs hebben (beginnende bestuurders) hebben een wettelijke alcohollimiet van 0,2 promille. In de praktijk betekent dit dat mannen ongeveer één standaardglas kunnen drinken tot ze hun limiet bereiken. En vrouwen zelfs mínder dan één glas.

Ervaren bestuurders (langer dan 5 jaar in het bezit van een rijbewijs) hebben een wettelijke alcohollimiet van 0,5 promille. In de praktijk betekent dit dat mannen na het drinken van ongeveer 2 standaardglazen alcohol  (en vrouwen bij iets minder) aan hun limiet zitten.

Bekijk ook het overzicht boetes en straffen rijden onder invloed.

Werk

Alleen binnen de luchtvaart, het spoor en scheepvaart gelden op dit moment wettelijke limieten voor alcohol. De wettelijke limieten gelden niet voor drugs of medicijnen binnen deze sectoren. Dat is vreemd, vooral als je bedenkt dat de effecten van onder invloed zijn van drugs  en medicijnen minimaal zo groot zijn als van alcohol.

Voor andere bedrijven of sectoren geldt geen wettelijke limiet. Bedrijven die niet willen dat hun medewerkers onder invloed van middelen aan het werk gaan, kunnen zelf een limiet vaststellen. Vaak houden bedrijven hierbij de wettelijke limiet uit het verkeer (wegenverkeerswet) aan, maar dit hoeft niet.

Net als in de luchtvaart, scheepvaart en op het spoor stellen veel andere bedrijven een limiet in vanwege de veiligheid van hun medewerkers, de omgeving, goederen of hun klanten. Op dit moment zijn het vooral bedrijven uit de chemie- en havensector die limieten handhaven op alcohol, drugs of medicijnen. Maar het wordt ook steeds gebruikelijker in de maakindustrie, op- en overslag en vervoerssector. Vreemd genoeg is er nog nauwelijks aandacht voor een alcohol-, drugs- en medicijnvrije werkvloer binnen de gezondheidszorg, onderwijs en openbaar bestuur.