Gebruik in vrije tijd

In beginsel heeft een werkgever niets te zeggen over wat een werknemer in zijn vrije tijd doet. Het is echter een feit dat de dingen die je in je vrije tijd doet, kunnen doorwerken onder werktijd. En over die werktijd heeft je werkgever natuurlijk wel iets te zeggen.

Het meest toepasselijke voorbeeld is gebruik van alcohol. Als je ’s avonds alcohol drinkt, bestaat de kans dat je de volgende ochtend nog onder invloed bent. De werkgever kan niet verbieden om in de eigen tijd alcohol te drinken, maar hij kan wel verbieden om ‘onder invloed’ op het werk te komen. Op die manier heeft de werkgever indirect dus wel invloed op de manier waarop je je vrije tijd doorbrengt. 

Bij medicijngebruik geldt meestal de regel dat zwaar medicijngebruik (vaak met gele sticker) moet worden gemeld, zodat eventueel een passende oplossing kan worden gezocht. 

Vanuit veiligheid mag de werkgever een limiet stellen ten aanzien van het onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen. Dit doen we in het verkeer immers ook. De meeste werknemers houden hier in hun vrije tijd al rekening mee, omdat ze met de auto of motor naar het werk gaan.